AquaTektur 4 w Pekinie – koncepcje uczestników.

Pobierz tutaj aplikację Flash Player (linked)

AquaTektur #4 - Chińska kultura ciała a globalna kultura łazienki

Łazienka w dialogu kultur

Pekin 2006. Licząca 3000 lat chińska kultura kąpieli i ciała oraz dzisiejszy obraz łazienki stanowiły rozbudzające kreatywność ramy 4 edycji warsztatów AquaTektur. Przez pięć dni grupa ośmiu znanych architektów z Azji i Europy, na zaproszenie marki Axor firmy Hansgrohe SE, dyskutowała niedaleko Pekinu o alternatywach dla tradycyjnej architektury łazienkowej. Temat „Chińska kultura ciała a globalna kultura łazienki” zainspirował dyskusje, której rezultatem było nowe spojrzenie na relację Człowiek – Przestrzeń – Woda. Potwierdziły to zaprezentowane na zkończenie warsztatów projekty i szkice. Cykl warsztatów AquaTektur jest inicjatywą marki Axor służącą rozwijaniu wspólnie z gronem twórców z całego świata nowych perspektywicznych rozwiązań dla łazienki przyszłości.

Pomysły na doświadczenie wody w nowy sposób

Wymiana myśli pomiędzy uczestnikami warsztatów i koncentracja na temacie łazienki zaowocowały nowatorskimi koncepcjami przestrzeni. Od „dywanu” doprowadzającego wodę, który rozpościera się na przestrzeni kilku pomieszczeń (Ernst U. Tillmanns, Niemcy), po łazienkę hotelową dzielącą wspólną przestrzeń z innymi funkcjami mieszkania (Jean-Philippe Nuel, Francja). Łazienkę jako miejsce spotkań zinterpretowało w różny sposób kilku projektantów. Wyzwaniem były tu zmieniające się potrzeby oraz rozwiązanie kwestii intymności i otwartości. Do powstałych architektonicznych wizji należą pokoje mieszkalne, które zmieniają się w łazienki oraz łazienki wykraczające poza swą czysto higieniczną rolę i za sprawą odpowiednich mebli stające się pokojami o wielu funkcjach. (Francesco Veenstra, Holandia). Innowacyjna koncepcja, szczególnie dla niewielkich pomieszczeń.

Impulsy dla architektury łazienkowej

Dzięki oderwaniu od obowiązujących schematów, podczas AquaTektur powstają fundamenty pod przyszłe innowacje, które umożliwiają nieustanną ewolucję łazienki i otwierają nowe perspektywy w aspekcie aranżacji. Przy tym kluczową rolę w procesie twórczym odgrywa aspekt ekologii i ochrony zasobów naturalnych. Na przykładzie stworzonych podczas warsztatów AquaTektur w Pekinie szkiców koncepcyjnych widać wyraźnie, że inteligentne systemy sterowania i naturalne materiały wyznaczają kierunek rozwoju ekologicznej łazienki. I to w ponadkulturowym ujęciu. 

AquaTektur 4: uczestnicy

Minsuk Cho, Mass Studies, Seoul
Steve Leung, Steve Leung Architects, Hong Kong
Sunny Chen, MADA s.p.a.m., Shanghai
Jean-Philippe Nuel, Agence Nuel, Nogent-sur Marne
Bjarne Ringstad, CODE, Oslo
Ernst Ulrich Tillmanns, Architektenbüro 4a, Stuttgart
Johannes Tovatt, Tovatt Architects & Planners, Drottningholm
Francesco Veenstra, Mecanoo, Delft

Hansgrohe korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszy możliwy serwis. Przeglądając dalej tę stronę bez zmiany swoich ustawień, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie.

   

Zgadzam się na wszystkie pliki cookies