Hansgrohe SE – lider pod względem jakości, ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Kadra zarządzająca przyjmuje certyfikaty

Hansgrohe SE – lider pod względem jakości, ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Kadra zarządzająca przyjmuje certyfikaty.

Główne zasady zrównoważonego rozwoju

Od samego założenia firmy w roku 1901 nazwa Hansgrohe reprezentuje nie tylko niezliczone innowacje w technologii czy wzornictwie, ale również poczucie odpowiedzialności w działaniu. Wiele firm głosi ideę „zrównoważonego gospodarowania“, natomiast w Hansgrohe jest ona ugruntowanym na poziomie międzynarodowym, wymiernym i przejrzystym elementem strategii przedsiębiorstwa.

W poczuciu swojej odpowiedzialności społecznej Hansgrohe działa tak, aby:

  • zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom w miejscu pracy;
  • zagwarantować nieszkodliwość dla środowiska, bezpieczeństwo i najwyższą jakość produkcji i produktów;
  • w sposób odpowiedzialny i zrównoważony korzystać z wody i innych cennych zasobów oraz w pełni respektować zasady etyczne.

Hansgrohe formułuje cele strategiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz włącza je w procesy handlowe. Przyjęty system zarządzania łączy pod jednym dachem aspekty ochrony środowiska naturalnego, zarządzania jakością i bezpieczeństwa pracy.

Firma Hansgrohe:

  • jest nastawiona na wymagania i potrzeby klientów oraz użytkowników swych produktów;
  • gwarantuje przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i innych. W tym celu przedsiębiorstwo regularnie przeprowadza wewnętrzne kontrole i szkolenia oraz ściśle i na zasadzie zaufania współpracuje z organizacjami technicznymi i urzędami;
  • uwrażliwia każdego ze swoich pracowników, jak ważna jest – w jego osobistym obszarze kompetencji – ochrona zdrowia i środowiska naturalnego, bezpieczeństwo pracy i zabezpieczenie jakości, jak też zrównoważone gospodarowanie wodą i innymi cennymi zasobami. Również w tym celu przedsiębiorstwo włącza pracowników do aktywnej współpracy – przede wszystkim w ramach ciągłych procesów ulepszania;
  • poddaje wszystkie obszary swojego działania regularnej analizie ryzyka, aby aktywnie zidentyfikować i wykluczyć potencjalne źródła zagrożenia. Ponadto przedsiębiorstwo bada wszystkie wypadki, do których doszło i do których mogło dojść, oraz analizuje ich przyczyny, aby wykryć i wyeliminować słabe punkty. na tej podstawie firma dodatkowo opracowuje strategie prewencyjne;
  • oddaje pracownikom do dyspozycji wszelkie potrzebne technologie, narzędzia i metody, jak również wszelkie konieczne informacje, które pozwalają im na jak najlepszą realizację powyższych zasad;
  • ściśle współpracuje z dostawcami i zleceniobiorcami w celu zagwarantowania, że spełniane przez nich świadczenia i stosowane praktyki odpowiadają wymogom wynikającym z powyższych zasad;
  • w ramach zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ryzykiem, w regularnych odstępach czasu kontroluje przestrzeganie tych zasad, aby stale podnosić poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz jakości. Ponadto przedsiębiorstwo regularnie zleca jednostkom niezależnym przeprowadzenie audytu skuteczności systemów zarządzania i prowadzonych działań.

Zrównoważony rozwój w Hansgrohe poparty licznymi certyfikatami

Certyfikaty dla systemów zarządzania Hansgrohe

Hansgrohe korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszy możliwy serwis. Przeglądając dalej tę stronę bez zmiany swoich ustawień, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie.

   

Zgadzam się na wszystkie pliki cookies