Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych

Lipiec, 2012 r.

Postanowienia ogólne

Dla Hansgrohe Sp. z o.o. duże znacznie ma ochrona danych osobowych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie (a) na podstawie i w ramach uprawnień ustawowych lub (b) za Państwa wyraźnym przyzwoleniem. Następnie informujemy Państwa o naszych uprawnieniach ustawowych, o ile nie ma wyraźnej konieczności uzyskania przyzwolenia.

Możliwość korzystania z oferty naszych witryn internetowych

Jeśli korzystają Państwo z oferty zamieszczonej na naszych witrynach internetowych, na krótki czas gromadzimy i przechowujemy następujące dane użytkownika, w celu umożliwienia korzystania z witryn: dane do Państwa identyfikacji (Państwa adres IP, ewentualnie nazwę użytkownika oraz hasło), dane dotyczące rozpoczęcia, zakończenia, rodzaju oraz zakresu korzystania oraz dane o rodzaju przeglądarki oraz systemu operacyjnego. Chodzi tu o niezbędny zakres techniczny dotyczący przeglądania witryn internetowych w ramach www. Podobne działanie ma miejsce, kiedy uzyskują Państwo dostęp do naszych biuletynów (nasze biuletyny są przesyłane wyłącznie na Państwa życzenie i za Państwa wyraźnym przyzwoleniem).

Dane osobowe, które Państwo dobrowolnie udostępniają

W przypadku dobrowolnego przekazywania danych osobowych takich jak imię i nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej i adres korespondencyjny, numer telefonu oraz osobiste wiadomości, itp. za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszych witrynach internetowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pozostałej poczty, przechowujemy i wykorzystujemy te dane do realizacji usług określonych w Państwa zapytaniu (np. przesłanie określonych informacji, odpowiedzi na pytania techniczne i inne, reakcji na Państwa informacje zwrotne dotyczące witryn internetowych).

Za pomocą formularza rekrutacyjnego na naszej witrynie internetowej mogą ubiegać się Państwo o zatrudnienie (np. w formie pracy, praktyki, pisania pracy dyplomowej) w jednym z przedsiębiorstw koncernu Hansgrohe w Państwa kraju. Państwa dane osobowe pozostawione do dyspozycji za pomocą formularza (w tym załączone dokumenty) przekazujemy do przedsiębiorstwa w danym kraju, które poszukuje osób na dane stanowisko. Wykonujemy to wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego. Państwa dane osobowe usuwamy niezwłocznie po ich przekazaniu. Przedsiębiorstwo poszukujące osoby na dane stanowisko usuwa te dane najpóźniej sześć miesięcy po zamknięciu postępowania rekrutacyjnego. Obowiązuje to jednak przy założeniu, że nie istnieją żadne ustawowe zobowiązania dotyczącego dłuższego przechowywania danych.

Za pomocą wyszukiwarki punktów handlowych mogą Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej zwrócić się do wybranego sprzedawcy. Nie sprawdzamy danych wprowadzonych przez Państwa, tylko bezpośrednio przekazujemy Państwa zapytanie do sprzedawcy, który następnie otrzymuje dane wprowadzone przez Państwa, w tym dane osobowe. Po ich przekazaniu dane te usuwamy, o ile nie chcą Państwo wziąć udziału w ocenie sprzedawcy, a Hansgrohe nie jest ustawowo zobowiązane do dalszego przechowywania danych.

Jeśli skorzystają Państwo z naszej funkcji „Poleć sprzedawcę”, zapisujemy adresy poczty elektronicznej, numery telefonów komórkowych oraz imię i nazwisko, podane dla nadawcy i odbiorcy, jak również Państwa wiadomość, która ma zostać przekazana. Po przesłaniu poczty elektronicznej dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie jesteśmy ustawowo zobowiązani do dalszego ich przechowywania.

Wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych odbywa się bez Państwa zgody wyłącznie w ścisłych granicach określonych w ustawie. Bez Państwa zgody nie zostaną Państwo wybrani do wzięcia udziału w ankiecie marketingowej przeprowadzanej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu. Na podstawie i w zakresie uprawnień ustawowych przetwarzamy i wykorzystujemy w niezbędnym zakresie następujące Państwa dane osobowe, dobrowolnie udostępnione, (1) do własnych celów marketingowych lub (2) do przekazywania tych danych do przedsiębiorstw Hansgrohe do ich celów marketingowych: przynależność do grupy osób (np. Państwa charakterystyka jako klienta Hansgrohe lub osoby zainteresowanej), imię i nazwisko, stanowisko, wykształcenie, zawód, opis branży oraz zakres działalności, dane korespondencyjne (ale nie dane kontaktowe dot. telefonu lub adresu e-mail) oraz rok urodzenia. Do własnych celów marketingowych przechowujemy i wykorzystujemy, oprócz tych danych, również inne dane zebrane przez nas zgodnie z prawem. Jeśli wspomniane powyżej dane przekazujemy do celów marketingowych powiązanym przedsiębiorstwom koncernu, wówczas są one ustawowo zobowiązane poinformować Państwa, że uzyskały te dane od nas (wskazanie w materiałach reklamowych lub podobnych). W tym przypadku przechowujemy informacje dotyczące pochodzenia oraz odbiorcy danych przez dwa lata. W każdej chwili mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych.

Informacje o sposobie użytkowania

Chcąc optymalnie dostosować naszą ofertę oraz marketing do potrzeb klientów, potrzebujemy informacji o podstawowym sposobie użytkowania klientów. Dlatego też na podstawie wszystkich danych użytkowania, które uzyskujemy w sposób dozwolony, umożliwiając wykorzystanie naszej oferty witryn internetowych, tworzymy profile użytkowania przy wykorzystaniu pseudonimów. Oznacza to, że pewne dane dotyczące użytkowania, które mogłyby wskazywać na Państwa osobę (np. adres IP, nazwa użytkownika i hasło) zastępujemy abstrakcyjnymi cechami. Powiązanie profilu użytkowania z Państwa danymi osobowymi lub wykorzystanie go do innych celów nie mają miejsca. W każdej chwili mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu sporządzenia profili użytkowania.

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analizowania stron internetowych firmy Google Inc. (zwanej dalej "Google"). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli danych tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane za pomocą plików cookie informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google znajdujący się w USA i zostają na nim zapisane. W przypadku aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednakże przez Google najpierw skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami umowy w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach administrowania tą stroną internetową Google wykorzysta te informacje na potrzeby analizowania Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na tej stronie oraz w celu dostarczania administratorowi strony pozostałych usług związanych z użytkowaniem strony i korzystaniem z Internetu. Adres IP wysyłany z Państwa przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zablokować obsługę plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Oprócz tego mogą Państwo zablokować rejestrowanie przez Google pozyskanych za pomocą plików cookie oraz pobranych w oparciu o korzystanie przez Państwa ze strony internetowej danych (łącznie z Państwa adresem IP), jak również przetwarzanie tych danych przez tę firmę, jeżeli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. W związku z dyskusjami na temat korzystania z narzędzi do analizowania stron przy użyciu pełnych adresów IP chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem “_anonymizeIp()” i dlatego też adresy IP mogą być przetwarzane wyłącznie w skróconej formie w celu wykluczenia bezpośredniego dostępu do danych osobowych.

Ponadto, używamy Google Analytics w celu analizowania danych statystycznych z AdWords oraz plików cookie DoubleClick. Funkcję tę można wyłączyć w ustawieniach preferencji reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl). Więcej informacji na temat warunków użytkowania oraz o ochronie danych można znaleźć na stronach: http://www.google.pl/analytics/terms/pl.html oraz http://www.google.com/intl/pl/policies/

Dostęp do pamięci Państwa urządzenia końcowego (wykorzystanie plików cookie)

Wykorzystujemy technologie cookie bez Państwa uprzedniej zgody, wyłącznie w celu umożliwienia wykorzystania naszej oferty witryn internetowych. Cookies to pliki tekstowe zawierające informacje m.in. w celu identyfikacji użytkownika, który ponownie odwiedza nasze witryny internetowe. Są one przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i tam przez nas odczytywane. W takich przypadkach nie uzyskujemy ani nie przechowujemy bez Państwa uprzedniej zgody żadnych danych osobowych, w szczególności skracamy Państwa adres IP, aby uniemożliwić dotarcie do Państwa osoby. Ponadto uzyskujemy i przechowujemy jedynie dane o wybranych przez Państwa opcjach (np. wersja językowa, strony krajowe, oferty B2B lub B2C), ID produktu ze specyfikacji lub centrum pobierania, częstotliwość oraz czas spędzony na przeglądaniu witryny, itp. Za pomocą ustawień Państwa przeglądarki mogą Państwo w każdej chwili ustawić, kiedy nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie lub usunąć dane zapisane na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać pliki cookie do zorientowanej na potrzeby optymalizacji naszej oferty oraz marketingu, uzyskamy wcześniej Państwa przyzwolenie.

Zewnętrzni usługodawcy

Podczas uzyskiwania i wykorzystywania danych osobowych korzystamy częściowo z pomocy wybranych usługodawców, którzy zgodnie z umową działają ściśle według określonych wytycznych i których przed, jak i po podjęciu współpracy regularnie kontrolujemy.

Usuwanie danych

Jeśli w niniejszych wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych nie określono inaczej, usuwamy Państwa dane osobowe najpóźniej trzy miesiące po wygaśnięciu celu przechowywania, o ile nie jesteśmy ustawowo zobowiązani do dalszego przechowywania danych.

Państwa prawa i osoba kontaktowa

Oprócz wcześniej wspominanych praw, mogą Państwo w każdej chwili domagać się informacji o danych zapisanych na Państwa temat, jak również korekty lub usunięcia nieprawidłowych danych. Państwa sprzeciwy, pytania, żądania udostępnienia informacji lub usunięcia, skargi, itp. proszę kierować do:

Katarzyna Liberek - Grajewska
Hansgrohe Sp. z o.o.
ul. Sowia 12
62-080 Tarnowo Podgórne

e-mail

Informacja dotycząca plików cookies

Niniejsza strona korzysta z informacji zapisanych w plikach cookies w celu optymalizacji przeglądanej przez Państwa zawartości.
Ważne: Przetwarzamy informacje tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Swoją zgodę mogą Państwo definitywnie wycofać w każdym momencie. 

Dzięki plikom cookies nasza witryna internetowa działa zdecydowanie lepiej. Pliki cookies umożliwiają np. dostęp do nawigacji pomiędzy stronami lub do bezpiecznych sekcji naszej witryny internetowej.
Dzięki plikom cookies dokonujemy oceny naszej strony internetowej pod kątem statystyki i pracujemy nad jej udoskonalaniem, aby mogli Państwo czuć się tu zawsze i pod każdym względem komfortowo. Gromadzone informacje są oczywiście anonimowe.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby przedstawić Państwu zindywidualizowane treści i reklamy spersonalizowane.