Prawa autorskie i prawa rzeczowe

Kwiecień 2013 r.

Odnośnie praw rzeczowych i praw autorskich dotyczących treści stron internetowych Hansgrohe Sp. z o.o. obowiązuje co następuje:  

Wszystkie zdjęcia, wykresy, pliki, teksty i pozostałe treści na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi, prawami do marki lub innymi prawami rzeczowymi. Zabrania się powielania, publikowania lub innego wykorzystania mediów elektronicznych, innych stron internetowych, mediów drukowanych w celach prywatnych lub służbowych bez naszej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie. Nie mamy obowiązku udzielania takiej zgody.

Dążeniem naszym jest przestrzeganie praw autorskich i praw rzeczowych odnośnie zdjęć, grafik, plików, tekstów stosowanych w naszych publikacjach na naszych stronach internetowych.   

Wszystkie wymienione i nie wymienione prawa autorskie i rzeczowe na naszej stornie internetowej, oraz pozyskane dla osób trzecich, podlegają przepisom prawa danego kraju i przepisom międzynarodowym oraz prawu i roszczeniom każdoczesnym zapisanym i nie zapisanym posiadaczom tychże praw. Wymienienie lub nie wymienienie praw rzeczowych lub autorskich nie uprawnia do domniemania, iż prawa autorskie i rzeczowe nie występują w stosunku do  osób trzecich.

Szczególnie obowiązują prawa rzeczowe w stosunku do umieszczonych na tej stronie zdjęć mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash, Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WavebreakMediaMicro,  matka_Wariatka, George Mayer, © auremar, Ray, archideaphoto, arsdigital, © Anna Khomulo, © Yuri Arcurs - www.fotolia.de .

Informacja dotycząca plików cookies

Niniejsza strona korzysta z informacji zapisanych w plikach cookies w celu optymalizacji przeglądanej przez Państwa zawartości.
Ważne: Przetwarzamy informacje tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Swoją zgodę mogą Państwo definitywnie wycofać w każdym momencie. 

Dzięki plikom cookies nasza witryna internetowa działa zdecydowanie lepiej. Pliki cookies umożliwiają np. dostęp do nawigacji pomiędzy stronami lub do bezpiecznych sekcji naszej witryny internetowej.
Dzięki plikom cookies dokonujemy oceny naszej strony internetowej pod kątem statystyki i pracujemy nad jej udoskonalaniem, aby mogli Państwo czuć się tu zawsze i pod każdym względem komfortowo. Gromadzone informacje są oczywiście anonimowe.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby przedstawić Państwu zindywidualizowane treści i reklamy spersonalizowane.