Zaufaj jakości „Made by Hansgrohe”

Gwarancja AXOR i hansgrohe

Oferowanie naszym klientom zawsze najwyższej jakości to elementarny składnik filozofii firmy Hansgrohe. Od ponad 100 lat tworzymy produkty sanitarne o wysokiej jakości i zapewniamy wysoki standard poprzez rozbudowane zarządzanie jakością, które działa we wszystkich naszych zakładach – krajowych i międzynarodowych.

Jako producent idziemy krok dalej w oparciu o tę niezawodną podstawę, sprawdzoną od wielu pokoleń: naszym konsumentom oferujemy pięć lat gwarancji producenta na nasze produkty.

Sukces dzięki silnym markom

Gwarancja producenta jest świadczeniem dobrowolnym. W ten sposób firma Hansgrohe oferuje swoim partnerom w dystrybucji dodatkowy argument w zakresie skutecznego prezentowania konsumentom zalet swoich marek. Serwis Hansgrohe służy partnerom kompetentnym wsparciem w zakresie realizowania gwarancji producenta.

Warunki i szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w poniższych Warunkach gwarancji. 

Nasze Warunki gwarancji

I. Informacje ogólne

Hansgrohe udziela gwarancji producenta na produkty hansgrohe pierwszym klientom końcowym. Niniejsza dobrowolna gwarancja producenta obowiązuje jako gwarancja dodatkowa do praw ustawowych, które przysługują pierwszemu klientowi końcowemu w stosunku do sprzedawcy. Wszelkie dalsze roszczenia pierwszego klienta końcowego wobec Hansgrohe (np. z tytułu odpowiedzialności za produkt) również pozostają nienaruszone (patrz punkt VII poniżej).

„Pierwszym klientem końcowym” jest osoba, która nabyła produkt hansgrohe jako pierwszy konsument bezpośrednio od Hansgrohe lub partnera handlowego Hansgrohe (w szczególności chodzi tutaj o firmy z branży sanitarnej, wykwalifikowanych sprzedawców, markety budowlane). „Konsumentem” w rozumieniu niniejszej gwarancji producenta jest każda osoba fizyczna, która nabyła produkt hansgrohe do użytku prywatnego i nie używa go komercyjnie ani w ramach niezależnej działalności zawodowej (np. w celu odsprzedaży lub instalacji u osób trzecich). 

Niniejsza gwarancja producenta dotyczy wyłącznie pierwszego klienta końcowego i nie podlega przeniesieniu. W przypadku odsprzedaży produktu hansgrohe przez pierwszego klienta końcowego gwarancja nie przechodzi na nabywcę, niezależnie od tego, czy nabywca jest również konsumentem.

II. Zakres gwarancji, okres gwarancji

Hansgrohe gwarantuje pierwszemu klientowi końcowemu, że zakupiony przez niego produkt hansgrohe jest wolny od wad materiałowych, fabrycznych i konstrukcyjnych. Decydujące znaczenie ma tutaj stan wiedzy naukowej i technicznej w momencie wyprodukowania danego produktu. 

Niniejsza gwarancja obowiązuje na wszystkie produkty hansgrohe przez okres 5 lat od dnia zakupu przez pierwszego klienta końcowego, jednak maksymalnie przez 6 lat od daty produkcji. Wymienione poniżej produkty hansgrohe nie są objęte gwarancją – obowiązuje dla nich odrębny okres: 

Lista z wykazem czasu gwarancji

Nr artykułu Nazwa produktu Gwarancja
60154450 Xuniva Q Umywalka podblatowa 450/350 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61052450 Xuniva Q Umywalka podblatowa 450/350 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60153450 Xuniva U Umywalka podblatowa 450/350 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61100450 Xevolos E Umywalka wisząca 1000/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61012450 Xelu Q Mała umywalka wisząca 500/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61025450 Xelu Q Umywalka wisząca z półką po prawej stronie 800/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61043450 Xelu Q Umywalka wisząca 1200/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60169450 Xuniva S Umywalka nablatowa 450/450 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61068450 Xuniva Q Umywalka wpuszczana w blat 550/450 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61071450 Xuniva S Umywalka nablatowa 400/400 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60164450 Xuniva S Umywalka nablatowa 400/400 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
60160450 Xuniva D Umywalka wpuszczana w blat 550/450 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61064450 Xuniva U Umywalka wpuszczana w blat 550/450 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61062450 Xuniva U Umywalka wpuszczana w blat 550/400 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61115450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa, AquaHelix Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease, Slim 20 lat
61115450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa, AquaHelix Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease, Slim 5 lat (deska WC)
15887000 Pontos Scout czujnik wody 2 lata
61009450 Xanuia Q Umywalka wisząca 550/480 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60134450 Xanuia Q Umywalka wisząca 650/480 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
60135450 EluPura Original S Miska kompaktowa WC 640, przyścienna, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush 20 lat
60129450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca z półka po prawej stronie 360/250 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61007450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 450/340 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60132450 Xanuia Q Umywalka wisząca 550/480 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61176450 EluPura Original S Miska kompaktowa WC 640, przyścienna, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush, SmartClean 20 lat
60293450 EluPura Q Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
60293450 EluPura Q Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
60292450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
60292450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
61139450 Xanuia Q Umywalka wisząca 800/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60222450 Xanuia Q Umywalka wisząca 700/480 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
60226450 Xanuia Q Umywalka wisząca 800/480 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61027450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat z półką po prawej stronie 800/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61028450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat z półką po prawej stronie 800/480, szlifowana z 2 otworami na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60233450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 500/390 z otworem na baterię, bez przelewu 20 lat
60235450 Xanuia Q Umywalka wisząca 550/480 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61148450 Xanuia Q Umywalka wisząca 550/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60245450 Xanuia Q Umywalka wisząca 650/480 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
60249450 Xanuia Q Umywalka wpuszczana w blat 700/480, szlifowana bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
60617450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 650/390 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61133450 Xanuia Q Umywalka wisząca 700/480 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60265450 EluPura Original S Miska kompaktowa WC 640, przyścienna, odpływ poziomy, AquaChannel Flush 20 lat
60215450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 600/370 z otworem na baterię, bez przelewu 20 lat
61126450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 600/370 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
62046450 EluPura Original Q Bidet wiszący 540 z otworem na baterię, z przelewem, HygieneEffect 20 lat
61172450 EluPura Original Q Bidet wiszący 540 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60287450 EluPura Original S Pisuar z zasilaniem od góry, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy 20 lat
61182450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
61182450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
61044450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat 1200/480, szlifowana z 2 otworami na baterie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
76818000 null F23 Przepływomierz 2 lata
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 lat
76837000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 lata (SodaBase)
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 lat
76837670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 lata (SodaBase)
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 lat
76837800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 lata (SodaBase)
60155450 Xuniva S Umywalka wpuszczana w blat 400/400 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61093450 Xevolos E Umywalka wisząca 600/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61020450 Xelu Q Umywalka wisząca 800/480 z otworem na baterię, bez przelewu, Smart Clean 20 lat
61038450 Xelu Q Umywalka wisząca 1000/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61042450 Xelu Q Umywalka wisząca 1200/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60166450 Xuniva U Umywalka nablatowa 550/400 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
61037450 Xelu Q Umywalka wisząca 1000/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60193450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush 20 lat
60157450 Xuniva U Umywalka wpuszczana w blat 550/400 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61117450 EluPura Q Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
61117450 EluPura Q Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
61112450 Xevolos E Umywalka wisząca 1200/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61010450 Xanuia Q Umywalka wisząca 600/480 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61011450 Xanuia Q Umywalka wisząca 650/480 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60142450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush 20 lat
60219450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 650/390 z otworem na baterię, bez przelewu 20 lat
61107450 Xevolos E Umywalka wpuszczana w blat 1200/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60130450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 450/340 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
60131450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 500/390 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61129450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 650/390 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60247450 Xanuia Q Umywalka wisząca 650/480 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
60205450 EluPura Original S Kompakt WC 640, przyścienna, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush, z deską 20 lat
60205450 EluPura Original S Kompakt WC 640, przyścienna, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush, z deską 5 lat (deska WC)
60206450 EluPura Original Q Kompakt WC 640, przyścienna, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush, z deską 20 lat
60206450 EluPura Original Q Kompakt WC 640, przyścienna, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush, z deską 5 lat (deska WC)
60289450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
60289450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
60239450 Xanuia Q Umywalka wpuszczana w blat 550/480, szlifowana bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
60224450 Xanuia Q Umywalka wisząca 700/480 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
60227450 Xanuia Q Umywalka wisząca 800/480 z otworem na baterię, bez przelewu 20 lat
61041450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat 1000/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61120450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 550/370 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60251450 Xanuia Q Umywalka wpuszczana w blat 800/480, szlifowana bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61121450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 550/370 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60281450 EluPura Original S Bidet wiszący 540 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
62050450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
62050450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
76810000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 lat
76810000 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 lata (SodaBase)
76810670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 lat
76810670 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 lata (SodaBase)
76810800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 5 lat
76810800 Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet 2 lata (SodaBase)
61094450 Xevolos E Umywalka wpuszczana w blat 600/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61097450 Xevolos E Umywalka wisząca 800/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61104450 Xevolos E Umywalka wisząca 1200/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
62025450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa, AquaHelix Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease, Slim 20 lat
62025450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa, AquaHelix Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease, Slim 5 lat (deska WC)
61075450 Xuniva Q Umywalka nablatowa 550/400 bez otwor na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61078450 Xuniva D Umywalka nablatowa 600/450 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61080450 Xuniva U Umywalka nablatowa 600/450 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60172450 Xuniva Q Umywalka nablatowa 600/450 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61073450 Xuniva U Umywalka nablatowa 550/400 bez otwor na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61048450 Xuniva D Umywalka podblatowa 450/350 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61092450 Xevolos E Umywalka wisząca 600/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61119450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
61119450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
61030450 Xelu Q Umywalka wisząca z półką po lewej stronie 800/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61031450 Xelu Q Umywalka wisząca z półką po lewej stronie 800/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
62021450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
62021450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
62020450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, HygieneEffect 20 lat
61090450 Xevolos E Mała umywalka wpuszczana w blat 500/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60167450 Xuniva Q Umywalka nablatowa 300/300 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
61110450 Xevolos E Umywalka wisząca 1000/480 z 2 otworami na baterie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60174450 Xanuia Q Półpostument do małej umywalki 20 lat
60145450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush 20 lat
61171450 EluPura Original S Bidet wiszący 540 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60288450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
60288450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
61102450 Xevolos E Umywalka wpuszczana w blat 1000/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61103450 Xevolos E Umywalka wpuszczana w blat 1000/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61130450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 650/390 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60238450 Xanuia Q Umywalka wpuszczana w blat 550/480, szlifowana z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61135450 Xanuia Q Umywalka wisząca 700/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61022450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat 800/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61143450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 500/390 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60242450 Xanuia Q Umywalka wisząca 600/480 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
60243450 Xanuia Q Umywalka wpuszczana w blat 600/480, szlifowana z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
60211450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 550/370 z otworem na baterię, bez przelewu 20 lat
61149450 Xanuia Q Umywalka wisząca 600/480 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60236450 Xanuia Q Umywalka wisząca 550/480 z otworem na baterię, bez przelewu 20 lat
60241450 Xanuia Q Umywalka wisząca 600/480 z otworem na baterię, bez przelewu 20 lat
60250450 Xanuia Q Umywalka wpuszczana w blat 800/480, szlifowana z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
60127450 EluPura Original Q Pisuar 600/300 z zasilaniem od tyłu, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy 20 lat
62011450 EluPura Original Q Pisuar 600/300 z zasilaniem od góry, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy, HygieneEffect 20 lat
61127450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 600/370 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61109450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat 1200/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61040450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat 1000/480, szlifowana z 2 otworami na baterie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60151450 Xuniva S Umywalka podblatowa 350/350 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61050450 Xuniva U Umywalka podblatowa 450/350 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61054450 Xuniva S Umywalka wpuszczana w blat 400/400 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61086450 Xevolos E Mała umywalka wisząca 360/250 z otworem na baterię po prawej stronie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61019450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat 600/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61026450 Xelu Q Umywalka wisząca z półką po prawej stronie 800/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61087450 Xevolos E Mała umywalka wisząca 360/250 z otworem na baterię po lewej stronie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60168450 Xuniva Q Umywalka nablatowa 550/400 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
60171450 Xuniva U Umywalka nablatowa 600/450 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61082450 Xuniva Q Umywalka nablatowa 600/450 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60163450 Xuniva S Umywalka nablatowa 300/300 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
61070450 Xuniva S Umywalka nablatowa 300/300 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60165450 Xuniva D Umywalka nablatowa 550/400 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
60156450 Xuniva D Umywalka wpuszczana w blat 550/400 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61116450 EluPura Q Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, SmartClean 20 lat
61036450 Xelu Q Umywalka wisząca 1000/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
62022450 EluPura Q Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, HygieneEffect 20 lat
61088450 Xevolos E Mała umywalka wisząca 500/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61089450 Xevolos E Mała umywalka wisząca 500/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61091450 Xevolos E Mała umywalka wpuszczana w blat 500/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61085450 Xelu Q Mała umywalka wisząca z półką po lewej stronie 360/250 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61066450 Xuniva Q Umywalka wpuszczana w blat 550/400 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
76839000 Aqittura M91 null 5 lat
76839000 Aqittura M91 null 2 lata (SodaBase)
76839670 Aqittura M91 null 5 lat
76839670 Aqittura M91 null 2 lata (SodaBase)
76839800 Aqittura M91 null 5 lat
76839800 Aqittura M91 null 2 lata (SodaBase)
61008450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 500/390 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60133450 Xanuia Q Umywalka wisząca 600/480 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
60137450 EluPura Original Q Miska kompaktowa WC 640, przyścienna, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush 20 lat
62016450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect 20 lat
61131450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 650/390 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61006450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca z półka po prawej stronie 360/250 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61124450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 600/370 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
62045450 EluPura Original S Bidet wiszący 540 z otworem na baterię, z przelewem, HygieneEffect 20 lat
60284450 EluPura Original Q Bidet wiszący 540 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
60286450 EluPura Original S Pisuar z zasilaniem od tyłu, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy 20 lat
61099450 Xevolos E Umywalka wpuszczana w blat 800/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61106450 Xevolos E Umywalka wpuszczana w blat 1200/480, szlifowana z 2 otworami na baterie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61137450 Xanuia Q Umywalka wisząca 800/480 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61138450 Xanuia Q Umywalka wisząca 800/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60231450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 450/340 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
61023450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat 800/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61029450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat z półką po prawej stronie 800/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60225450 Xanuia Q Umywalka wisząca 800/480 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61145450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 500/390 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61122450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 550/370 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61125450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 600/370 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61154450 Xanuia Q Umywalka wisząca 650/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60244450 Xanuia Q Umywalka wpuszczana w blat 600/480, szlifowana bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
60237450 Xanuia Q Umywalka wisząca 550/480 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
61151450 Xanuia Q Umywalka wisząca 600/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61152450 Xanuia Q Umywalka wisząca 650/480 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61153450 Xanuia Q Umywalka wisząca 650/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60254450 Xanuia Q Umywalka wpuszczana w blat 650/480, szlifowana bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61128450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 650/390 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60128450 EluPura Original Q Pisuar 600/300 z zasilaniem od góry, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy 20 lat
60173450 EluPura Original Q Przegroda pisuarowa 20 lat
60209450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 550/370 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61035450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat z półką po lewej stronie 800/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60210450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 550/370 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
60214450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 600/370 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
60216450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 600/370 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
62038450 EluPura Original S Miska kompaktowa WC 640, odpływ poziomy, AquaChannel Flush, HygieneEffect 20 lat
61174450 EluPura Original S Pisuar z zasilaniem od tyłu, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy, SmartClean 20 lat
62051450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
62051450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
61111450 Xevolos E Umywalka wpuszczana w blat 1000/480, szlifowana z 2 otworami na baterie, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61045450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat 1200/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
76806000 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 5 lat
76806000 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 2 lata (SodaBase)
76806670 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 5 lat
76806670 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 2 lata (SodaBase)
76806800 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 5 lat
76806800 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 2 lata (SodaBase)
61096450 Xevolos E Umywalka wisząca 800/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61101450 Xevolos E Umywalka wisząca 1000/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61014450 Xelu Q Mała umywalka wpuszczana w blat 500/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61013450 Xelu Q Mała umywalka wisząca 500/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61016450 Xelu Q Umywalka wisząca 600/480 z otworem na baterię, bez przelewu, Smart Clean 20 lat
61024450 Xelu Q Umywalka wisząca z półką po prawej stronie 800/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61074450 Xuniva Q Umywalka nablatowa 300/300 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60162450 Xuniva Q Umywalka wpuszczana w blat 550/450 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
60152450 Xuniva D Umywalka podblatowa 450/350 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61058450 Xuniva D Umywalka wpuszczana w blat 550/400 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61118450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, SmartClean 20 lat
61032450 Xelu Q Umywalka wisząca z półką po lewej stronie 800/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
62024450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa, AquaHelix Flush, HygieneEffect 20 lat
60159450 Xuniva S Umywalka wpuszczana w blat 450/450 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61056450 Xuniva S Umywalka wpuszczana w blat 450/450 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61114450 EluPura S Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa, AquaHelix Flush, SmartClean 20 lat
61108450 Xelu Q Umywalka wisząca 1200/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60218450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 650/390 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
60221450 Xanuia Q Umywalka wisząca 700/480 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61183450 EluPura Original Q Pisuar z zasilaniem od tyłu, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy, SmartClean 20 lat
61180450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
61180450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, SmartClean, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
60208450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, z deską WC 20 lat
60208450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, z deską WC 5 lat (deska WC)
60228450 Xanuia Q Umywalka wisząca 800/480 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
61134450 Xanuia Q Umywalka wisząca 700/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60229450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 450/340 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61136450 Xanuia Q Umywalka wisząca 800/480 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61142450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 450/340 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61147450 Xanuia Q Umywalka wisząca 550/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61150450 Xanuia Q Umywalka wisząca 600/480 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61146450 Xanuia Q Umywalka wisząca 550/480 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
62010450 EluPura Original Q Pisuar 600/300 z zasilaniem od tyłu, odpływ dolny/tył, bezkołnirzowy, HygieneEffect 20 lat
61141450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 450/340 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60232450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 500/390 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61034450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat z półką po lewej stronie 800/480, szlifowana z 2 otworami na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61132450 Xanuia Q Umywalka wisząca 700/480 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60248450 Xanuia Q Umywalka wpuszczana w blat 700/480, szlifowana z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61177450 EluPura Original Q Miska kompaktowa WC 640, przyścienna, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush, SmartClean 20 lat
62048450 EluPura Original S Pisuar z zasilaniem od tyłu, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy, HygieneEffect 20 lat
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 5 lat
76836000 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 2 lata (SodaBase)
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 5 lat
76836670 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 2 lata (SodaBase)
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 5 lat
76836800 Aqittura M91 SodaSystem 210, wyciągana wylewka, 1jet, sBox 2 lata (SodaBase)
61018450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat 600/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61095450 Xevolos E Umywalka wpuszczana w blat 600/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61105450 Xevolos E Umywalka wisząca 1200/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61015450 Xelu Q Mała umywalka wpuszczana w blat 500/480, szlifowana bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60194450 EluPura Q Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush 20 lat
61017450 Xelu Q Umywalka wisząca 600/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, Smart Clean 20 lat
61021450 Xelu Q Umywalka wisząca 800/480 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61076450 Xuniva S Umywalka nablatowa 450/450 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
60170450 Xuniva D Umywalka nablatowa 600/450 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61072450 Xuniva D Umywalka nablatowa 550/400 bez otwor na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61046450 Xuniva S Umywalka podblatowa 350/350 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61060450 Xuniva D Umywalka wpuszczana w blat 550/450 z otworem na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
62023450 EluPura Q Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 20 lat
62023450 EluPura Q Miska wisząca WC 540, bezkołnierzowa AquaFall Flush, HygieneEffect, z deską WC, SoftClose, QuickRelease 5 lat (deska WC)
61084450 Xelu Q Mała umywalka wisząca z półką po prawej stronie 360/250 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60161450 Xuniva U Umywalka wpuszczana w blat 550/450 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
60158450 Xuniva Q Umywalka wpuszczana w blat 550/400 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
76838000 Aqittura M91 null 5 lat
76838000 Aqittura M91 null 2 lata (SodaBase)
76838670 Aqittura M91 null 5 lat
76838670 Aqittura M91 null 2 lata (SodaBase)
76838800 Aqittura M91 null 5 lat
76838800 Aqittura M91 null 2 lata (SodaBase)
62012450 EluPura Original S Miska kompaktowa WC 640, przyścienna, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush, HygieneEffect 20 lat
62014450 EluPura Original Q Miska kompaktowa WC 640, przyścienna, odpływ poziomy/pionowy, AquaChannel Flush, HygieneEffect 20 lat
60220450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 650/390 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
60175450 Xanuia Q Półpostument do umywalki 20 lat
60176450 Xanuia Q Postument do umywalki 20 lat
62018450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, HygieneEffect 20 lat
60213450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 600/370 z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
61184450 EluPura Original Q Pisuar z zasilaniem od góry, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy, SmartClean 20 lat
61178450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, SmartClean 20 lat
60207450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, z deską WC 20 lat
60207450 EluPura Original S Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, z deską WC 5 lat (deska WC)
61098450 Xevolos E Umywalka wpuszczana w blat 800/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
61144450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 500/390 z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60230450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 450/340 z otworem na baterię, bez przelewu 20 lat
60223450 Xanuia Q Umywalka wisząca 700/480 z otworem na baterię, bez przelewu 20 lat
61140450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 450/340 bez otworu na baterię, z przelewem, SmartClean 20 lat
61039450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat 1000/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60246450 Xanuia Q Umywalka wisząca 650/480 z otworem na baterię, bez przelewu 20 lat
60240450 Xanuia Q Umywalka wisząca 600/480 bez otworu na baterię, z przelewem 20 lat
61123450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 550/370 bez otworu na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60252450 Xanuia Q Umywalka wpuszczana w blat 650/480, szlifowana z otworem na baterię, z przelewem 20 lat
60234450 Xanuia Q Mała umywalka wisząca 500/390 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
61033450 Xelu Q Umywalka wpuszczana w blat z półką po lewej stronie 800/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat
60212450 Xanuia Q Umywalka wisząca Compact 550/370 bez otworu na baterię, bez przelewu 20 lat
61165450 EluPura Original S Miska kompaktowa WC 640, odpływ poziomy, AquaChannel Flush,SmartClean 20 lat
62049450 EluPura Original S Pisuar z zasilaniem od góry, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy, HygieneEffect 20 lat
61175450 EluPura Original S Pisuar z zasilaniem od góry, odpływ z tyłu, bezkołnirzowy, SmartClean 20 lat
61181450 EluPura Original Q Miska wisząca WC 540 AquaChannel Flush, SmartClean 20 lat
61113450 Xevolos E Umywalka wpuszczana w blat 1200/480, szlifowana z otworem na baterię, bez przelewu, SmartClean 20 lat

 

Świadczenie usług w ramach niniejszej gwarancji producenta, szczególnie naprawa lub wymiana, nie wydłuża okresu gwarancji. Okres gwarancji w tych przypadkach nie jest także liczony od nowa. Odmienne postanowienia nie będą miały zastosowania, nawet jeśli niniejsze warunki gwarancji zostaną dołączone do produktu zamiennego; nie spowoduje to ustanowienia nowej gwarancji ani uruchomienia okresu gwarancji od nowa.

Roszczenia o odszkodowanie za szkody następcze lub z tytułu odpowiedzialności za produkt istnieją wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza gwarancja producenta dotyczy wyłącznie pierwszych klientów końcowych, którzy nabyli dany produkt w kraju, w którym Hansgrohe jest reprezentowane przez własną firmę handlową lub za pośrednictwem partnera handlowego.

III. Forma i termin dochodzenia roszczeń, okres przedawnienia

Dochodzenie roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji wymaga pisemnego zgłoszenia wady przez pierwszego klienta końcowego firmie Hansgrohe lub partnerowi handlowemu Hansgrohe, u którego produkt hansgrohe został zakupiony. Zgłoszenia wady należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od momentu, w którym pierwszy klient końcowy rozpoznał lub powinien był rozpoznać wadę produktu hansgrohe, a w każdym razie przed upływem okresu gwarancji. Obowiązkiem pierwszego klienta końcowego jest udowodnienie, że okres gwarancji jeszcze nie upłynął; takim udowodnieniem może być w szczególności okazanie dowodu zakupu produktu hansgrohe. 

Pisemne zgłoszenie wady musi zawierać:

 • szczegółowy opis wady;
 • imię i nazwisko oraz adres pierwszego klienta końcowego i
 • dowód, że i kiedy klient zakupił produkt hansgrohe jako pierwszy klient końcowy, np. dowód zakupu z datą zakupu, nazwą handlową partnera handlowego Hansgrohe oraz oznaczeniem produktu i/lub numerem artykułu Hansgrohe.

Pisemne zgłoszenie wady należy przesłać pocztą elektroniczną na adres info@hansgrohe.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://pro.hansgrohe.pl/wsparcie/kontakt?topic=complainthpsPL. Po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia wady Hansgrohe skontaktuje się z nadawcą w ciągu 3 dni roboczych. Produktu nie można zdemontować przed upływem tego terminu i jakichkolwiek instrukcji przeciwstawnych. Nie dotyczy to sytuacji, w których należy spodziewać się znacznych uszkodzeń. 

Roszczenie gwarancyjne ulega przedawnieniu po upływie okresu gwarancji. Jeżeli roszczenie zostało zgłoszone w okresie gwarancji zgodnie z powyższymi wymogami, ale Hansgrohe nie wykonało jeszcze należnej usługi gwarancyjnej, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu do czasu wykonania usługi.

IV. Warunki i wyłączenia

Warunkiem skorzystania z niniejszej gwarancji jest fachowy montaż danego produktu hansgrohe zgodnie z instrukcjami montażu Hansgrohe i uznanymi zasadami techniki (np. przez zakład rzemieślniczy lub autoryzowaną firmę specjalistyczną) oraz użytkowanie danego produktu hansgrohe zgodnie z instrukcją użytkowania i montażu Hansgrohe. Obejmuje to m.in., w zależności od produktu, prawidłowe przepłukanie instalacji doprowadzającej wodę przed montażem produktu lub po zakończeniu prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami, zgodność instalacji ze schematami dołączonymi do produktu hansgrohe oraz sprawdzenie ciśnienia roboczego w sieci wodociągowej pod kątem zgodności z przepisami technicznymi. 

Jeżeli Hansgrohe może udowodnić lub istnieje obiektywnie uzasadnione podejrzenie, że powyższe warunki nie zostały spełnione, Hansgrohe może odmówić świadczenia usługi gwarancyjnej, chyba że pierwszy klient końcowy udowodni, że powyższe warunki zostały spełnione.

Wszelkie instrukcje użytkowania i montażu oraz inne instrukcje techniczne są dołączone do każdego produktu hansgrohe i są dostępne na stronie www.hansgrohe.de.

Niniejsza gwarancja producenta nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w przypadku 

 • komercyjnego użytkowania produktu hansgrohe lub jego użytkowania w ramach niezależnej działalności zawodowej;
 • niezgłoszenia wady i przedwczesnego demontażu wadliwego produktu hansgrohe bez uprzedniej kontroli lub instrukcji Hansgrohe (patrz punkt III);
 • nieprzestrzegania instrukcji obsługi i montażu przekazanych wraz z produktem lub dostępnych na stronie www.hansgrohe.de, jak również wszelkich środków ostrożności;
 • niewłaściwej konserwacji lub naprawy produktu hansgrohe, w szczególności naprawy lub konserwacji przy użyciu innych niż oryginalne części zamiennych hansgrohe;
 • przeprowadzenia niewłaściwej instalacji lub uruchomienia;
 • użytkowania produktu hansgrohe niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zalecanym zastosowaniem bądź w inny niewłaściwy lub nieuczciwy sposób (w tym uruchomienie z użyciem płynów innych niż czysta woda pitna);
 • dokonania modyfikacji produktu, w szczególności montażu, demontażu lub wymiany poszczególnych części lub komponentów produktu hansgrohe lub
 • stosowania produktów hansgrohe, których numer fabryczny/seryjny lub datę produkcji usunięto, zmieniono lub uczyniono nierozpoznawalnymi.

Niniejsza gwarancja producenta nie obejmuje

 • wad produktu spowodowanych transportem, montażem lub oddziaływaniem zewnętrznym (wstrząs, uderzenie, upadek);
 • wad produktu lub uszkodzeń spowodowanych przez sprzedawcę, instalatora lub osoby trzecie;
 • wad produktu spowodowanych normalnym zużyciem (np. zadrapania, ścieranie) lub celowym uszkodzeniem (w przypadku uszkodzeń spowodowanych niedbalstwem zostanie przypisana współodpowiedzialność);
 • części zużywających się pod wpływem eksploatacji, takich jak uszczelki, węże;
 • materiałów zużywających się pod wpływem eksploatacji, takich jak baterie, filtry czy perlatory;
 • pęknięć elementów podatnych na pęknięcie, takich jak szkło, żarówki, lustra;
 • drobnych odchyleń produktu hansgrohe od docelowej jakości, które nie mają wpływu na użytkową wartość produktu hansgrohe;
 • uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniami dopływającymi z instalacji, uderzeniami wody, w szczególności wody gorącej, uszkodzeń spowodowanych osadami kamienia, lodem lub innymi wpływami środowiska (np. wilgoć, ciepło), błędami w obsłudze lub użytkowaniu, agresywnymi oddziaływaniami otoczenia, chemikaliami, środkami czyszczącymi, zbyt wysokim/niskim ciśnieniem lub zbyt wysokim/niskim napięciem w sieci;
 • uszkodzeń spowodowanych siłą wyższą lub klęskami żywiołowymi, w szczególności, ale nie wyłącznie, powodzią, uderzeniem pioruna, pożarem, mrozem lub wahaniami zasilania;
 • szkód następczych spowodowanych wadami, jak również
 • produktów próbnych lub wystawowych, produktów drugiego wyboru itp.

V. Usługi gwarancyjne

W przypadku roszczenia gwarancyjnego na podstawie pkt I.-IV. Hansgrohe udzieli pierwszemu klientowi końcowemu gwarancji producenta poprzez 1) naprawę wadliwego produktu hansgrohe lub dostarczenie niezbędnych części zamiennych, 2) wymianę produktu lub 3) zwrot ceny zakupu według własnego uznania i zgodnie z następującymi regulacjami.

 1. Naprawa
  Regułą jest, że pierwszy klient końcowy zleca wykonanie naprawy wadliwego produktu hansgrohe przez wykwalifikowanego fachowca w swojej lokalizacji za uprzednią zgodą Hansgrohe. W tym przypadku gwarancja producenta obejmuje bezpłatną dostawę niezbędnych części zamiennych. Jeśli Hansgrohe zdecyduje w informacji pisemnej o samodzielnym wykonaniu naprawy, Hansgrohe pokrywa wynikające z tego koszty części zamiennych, montażu i kosztów własnej robocizny, a także ewentualne koszty transportu lub wysyłki produktu hansgrohe. Pierwszy klient końcowy ma obowiązek udostępnić wadliwy produkt hansgrohe na potrzeby naprawy.
 2. Wymiana
  W przypadku wymiany wadliwy produkt hansgrohe zostaje bezpłatnie wymieniony na nowy produkt hansgrohe tego samego rodzaju, typu i tej samej jakości. Jeśli dany produkt hansgrohe w momencie zgłoszenia wady nie jest już produkowany, Hansgrohe ma prawo dostarczyć porównywalny produkt zamienny. Transport lub wysyłka do i od Hansgrohe lub partnera handlowego Hansgrohe, jak również wszelkie działania związane z wymianą produktu hansgrohe (w tym demontaż i ponowny montaż) mogą być wykonywane wyłącznie za uprzednią zgodą Hansgrohe. Jeśli Hansgrohe wyrazi zgodę na planowane działanie, koszty powstałe podczas jego przeprowadzenia pokrywa Hansgrohe. Pierwszy klient końcowy jest zobowiązany do samodzielnego odebrania nowego produktu hansgrohe u najbliższego partnera handlowego Hansgrohe, o ile nie uzgodniono inaczej. Wymieniony produkt hansgrohe staje się własnością Hansgrohe w momencie demontażu.
 3. Zwrot ceny zakupu
  W razie podjęcia przez Hansgrohe decyzji o zwrocie ceny zakupu i potwierdzenia tej decyzji na piśmie pierwszy klient końcowy zwraca wadliwy produkt hansgrohe, a Hansgrohe dokonuje zwrotu ceny zakupu. W momencie zwrotu ceny zakupu prawo własności do wadliwego produktu hansgrohe przechodzi na Hansgrohe.

VI. Konsekwencje w przypadku nieuzasadnionego żądania gwarancji

Jeśli klient zgłosi wadę jako przypadek gwarancyjny, ale warunki udzielenia gwarancji w ramach niniejszej gwarancji producenta nie są spełnione, koszty wysyłki lub transportu produktu ponosi pierwszy klient końcowy. Ponadto pierwszy klient końcowy musi ponieść koszty, w tym koszty robocizny, powstałe po stronie Hansgrohe w związku z ewentualnym demontażem, badaniem lub transportem powrotnym produktu.
Jeśli pomimo otrzymania informacji o nieobjęciu produktu gwarancją i o prawdopodobnych kosztach wynikających z naprawy pierwszy klient końcowy nadal życzy sobie, aby naprawa została wykonana, to jest on zobowiązany do pokrycia kosztów części zamiennych i kosztów robocizny.
Jeśli produkt hansgrohe w momencie realizacji dostawy nie wykazywał jeszcze zgłoszonej wady, Hansgrohe podejmie decyzję, indywidualnie dla każdego przypadku, o ewentualnym usunięciu wady w geście dobrej woli. W takim przypadku pierwszemu klientowi końcowemu nie przysługuje ustawowe prawo do usunięcia wady.

VII. Dalsze prawa

Oprócz praw wynikających z niniejszej dobrowolnej gwarancji producenta pierwszemu klientowi końcowemu przysługują bez ograniczeń prawa ustawowe. 
W szczególności niniejsza gwarancja producenta nie narusza dalszych praw ustawowych ani umownych (w szczególności praw z tytułu rękojmi), które pierwszy klient końcowy może mieć wobec partnera handlowego hansgrohe, od którego nabył produkt hansgrohe.
Ponadto gwarancja nie ogranicza ani nie zastępuje ustawowych praw przysługujących pierwszemu klientowi końcowemu wobec Hansgrohe. Dotyczy to w szczególności bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (Produkthaftungsgesetz) lub odpowiedzialności deliktowej Hansgrohe.
Ciągłość praw pierwszego klienta końcowego obowiązuje niezależnie od tego, czy zaistnieje przypadek gwarancyjny i czy pierwszy klient końcowy skorzysta z gwarancji.

VIII. Kontakt

Hansgrohe Sp. z.o.o,
z siedzibą w ul. Koszykowa 65,
00-667 Warszawa

Wyślij zapytanie serwisowe do Hansgrohe