Stan na 01/2020

Wskazówki prawne

Poniższy Regulamin odnosi się do strony internetowej Hansgrohe Sp. z o.o. Prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej. Korzystanie z naszej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Kompletność i poprawność naszych informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować tę stronę internetową i dostarczać możliwie najbardziej poprawnych i kompletnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i zastosowanie tych informacji dla konkretnych celów.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania treści w dowolnym momencie i przenoszenia ich na inne obszary tematyczne, czasowego blokowania i/lub trwałego usuwania treści.

Dostępność naszych usług

Nasza strona internetowa ma na celu wyłącznie dostarczanie ogólnych informacji o naszych usługach. Publikowane przez nas informacje nie stanowią jednak przesłanki do zaistnienia prawnie uzasadnionego roszczenia dotyczącego konkretnych usług, ich kompletnej, nieprzerwanej lub niezakłóconej dostępności. Prosimy mieć na uwadze, że poszczególne informacje na naszej stronie internetowej mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które są niedostępne w niektórych krajach. W sprawie dostępności produktów i usług w Państwa kraju prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Hansgrohe.

Treści obce

Poniższe treści nie pochodzą od nas i nie odzwierciedlają naszej opinii, dlatego nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności: 

  • Wypowiedzi na ewentualnie utworzonym forum dyskusyjnym nie pochodzą od nas, lecz od konkretnych użytkowników. Nie weryfikujemy legalności czy prawidłowości treści publikowanych przez użytkowników, takich jak opinie, porady, oświadczenia, oferty lub inne informacje. Nasze fora dyskusyjne nie mogą być wykorzystywane do publikowania nielegalnych, kompromitujących, oszczerczych lub krzywdzących treści. Użytkownik zwalnia nas od wszelkich roszczeń stron trzecich, które wynikają z korzystania przez niego z naszej strony internetowej w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą zamieszczane przez nas linki.
  • Nie możemy zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności informacji na temat naszych wykwalifikowanych sprzedawców podczas korzystania z naszej wyszukiwarki sklepów. Nie monitorujemy tych treści ani nie szukamy okoliczności, które mogłyby wskazywać na nielegalną działalność. Jeśli jednak dowiemy się o ewentualnych naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy odpowiednie informacje.

Konwencje stylistyczne

W celu zapewnienia lepszej czytelności treści na niniejszej stronie internetowej zrezygnowano z elementów językowych różnicujących formę męską i żeńską. Nasze treści są oczywiście adresowane do obu płci.

Prawo właściwe i właściwość sądu

Odnośnie przedmiotowej strony internetowej obowiązuje prawo niemieckie. Sądem właściwym jest Sąd w Poznaniu.

Prawa autorskie

Copyright Hansgrohe 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje są przedmiotem prawa autorskiego i innych regulacji prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie wolno kopiować ich, poddawać modyfikacji i używać na innych stronach internetowych ani w celach handlowych, ani w celu przekazania innym. Niektóre strony internetowe Hansgrohe zawierają także materiały, do których prawa autorskie posiadają podmioty udostępniające te materiały.