Hansgrohe Professional Services
AXOR
hansgrohe
Stan na 01/2020

Prawa własności przemysłowej

W odniesieniu do praw własności przemysłowej i praw autorskich do treści stron internetowych Hansgrohe Sp. z o.o. obowiązują następujące regulacje:

Wszystkie obrazy, grafiki, pliki, teksty i inne treści na tej stronie są chronione prawem autorskim, prawem znaków towarowych lub innymi prawami własności przemysłowej. Powielanie, publikacja, dalsze przetwarzanie lub inne wykorzystanie powyższych materiałów w mediach elektronicznych, innych witrynach internetowych, mediach drukowanych lub w jakikolwiek inny sposób, zarówno do użytku prywatnego, jak i komercyjnego, wymaga naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody, której nie jesteśmy zobowiązani udzielić.

Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać praw własności przemysłowej i praw autorskich do zdjęć, grafik, plików, tekstów i innych treści publikowanych na tej stronie internetowej.

Wszystkie prawa własności przemysłowej i prawa autorskie, wymienione i niewymienione, należące do nas lub ewentualnych stron trzecich, w ramach treści publikowanych na naszej stronie internetowej, podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego oraz prawom i roszczeniom odpowiednich zarejestrowanych lub niezarejestrowanych właścicieli praw. Sam fakt wymienienia lub niewymienienia praw nie powinien prowadzić do wniosku, że nie istnieją żadne prawa własności komercyjnej ani prawa autorskie, które są zastrzeżone dla nas lub stron trzecich.

W szczególności obowiązują prawa autorskie do niektórych zdjęć publikowanych na tej stronie internetowej © kanachaifoto – stock.adobe.com; © Laura Pashkevich – stock.adobe.com; © Wellnhofer Designs – stock.adobe.com; © Wellnhofer Designs – stock.adobe.com; © nd3000 – stock.adobe.com; © Kzenon – stock.adobe.com© driad – stock.adobe.com© Tatyana – stock.adobe.com; © momius – stock.adobe.com; Oatawa/shutterstock.com .