Hansgrohe Professional Services
AXOR
hansgrohe
Stan na 01/2020

Regulamin korzystania z serwisu Polecanie punktów sprzedaży

Dla funkcjonalności Polecanie punktów sprzedaży oferowanej przez Hansgrohe Sp. z o.o. obowiązuje następujący regulamin.

1. Usługi

Użytkownikom naszej strony internetowej oddajemy do dyspozycji funkcjonalność „Polecanie punktów sprzedaży“. Za pomocą funkcji wyszukiwarki punktów handlowych użytkownik może wyszukać specjalistyczny punkt handlowy, a następnie przesłać dane adresowe tego punktu do wybranego przez siebie odbiorcy w wiadomości e-mail lub SMS. Użytkownik wprowadza przy tym samodzielnie dane adresowe wybranego odbiorcy (adres e-mail lub numer telefonu komórkowego). Tworzymy wówczas treść wiadomości (dane adresowe punktu handlowego i wymagane informacje przynależne do stopki redakcyjnej). Użytkownik nie może edytować tekstu w przypadku wiadomości SMS; w przypadku wiadomości e-mail użytkownik może dodać informacje uzupełniające w nagłówku i w treści wiadomości. Wysyłka wiadomości jest niezaszyfrowana i nie jest realizowana, jeśli odbiorca nie wyrazi na nią zgody.

2. Zakres naszej odpowiedzialności

Funkcjonalność „Polecanie punktów sprzedaży” udostępniamy dobrowolnie i bezpłatnie, i możemy w dowolnym momencie ją wyłączyć lub ograniczyć. Nie weryfikujemy poprawności danych adresowych odbiorcy wprowadzonych przez użytkownika i nie gwarantujemy dostępności funkcjonalności ani pomyślnego wysłania lub dostarczenia wiadomości e-mail lub SMS.

3. Zakres odpowiedzialności użytkownika

Użytkownik potwierdza, że odbiorca wiadomości wyraża zgodę na jej otrzymanie.
Za wyjątkiem udostępnianych przez nas danych adresowych punktu handlowego, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści tworzone, wybierane i wysyłane przez niego lub jego przedstawicieli bądź inne osoby mające dostęp do jego konta. W zakresie, w jakim można dodawać lub tworzyć treści, użytkownik nie może naruszać obowiązującego prawa, w szczególności nie może rozpowszechniać treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa autorskie lub obraźliwych.

4. Odpowiedzialność użytkownika za własne zachowanie 

Użytkownik ponosi wobec nas odpowiedzialność w przypadku naruszenia swoich zobowiązań umownych lub ustawowych określonych przepisami prawa.
Użytkownik zwalnia nas również z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich wobec nas z powodu naruszenia praw osób trzecich w rezultacie niewłaściwego korzystania z funkcjonalności przez użytkownika. W przypadku naruszenia przez użytkownika jego obowiązków, obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia użytkownika z możliwości korzystania z funkcjonalności.

Informacje na temat polityki prywatności 

Jeżeli korzystają Państwo z naszej funkcjonalności „Polecanie punktów sprzedaży”, zapisujemy Państwa adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz imię i nazwisko wskazane w polu nadawcy i odbiorcy, a także wprowadzoną przez Państwa wiadomość towarzyszącą przekazywanej przez Państwa wiadomości polecającej zgodnie z ustawowymi uprawnieniami i naszą Polityką prywatności.